แบนเนอร์หน้า

- วิธีการแก้ -

  • เส้นใยพืช
  • วัสดุพลาสติก

สายการผลิตพาเลทพลาสติกส่วนใหญ่ใช้วัสดุจากพลาสติกเหลือใช้ในการผลิตพาเลทพลาสติก

สายการผลิตพาเลทพลาสติกส่วนใหญ่ใช้วัสดุจากพลาสติกเหลือใช้ในการผลิตพาเลทพลาสติก